Independence

THE CITY NEVER SLEEPS
Mensen zijn sociale wezens en hebben nood aan intermenselijke contacten. Daarom kiest Walterjunior er resoluut voor om haar projecten te bouwen in en rond de grotere centrumsteden.

Een volledig ontwikkeld stedelijk weefsel zorgt ervoor dat alles wat u nodig hebt op wandelbereik ligt. Een medisch cluster, openbaar en privaat vervoer, een uitgebreid handelsapparaat, horeca, onderwijsinstellingen, sportinfrastructuur, fitness- en wellnesscentra, entertainment en culturele centra, schouwburg, opera, theater, bioscoop, bibliotheek, concertzaal, …
CITIES